Audyty bezpieczeństwa

CELE

CELE AUDYTU

WYKRYCIE NARUSZEŃ BEZPIECZEŃSTWA SIECI

WSKAZANIE NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ

OCHRONA PRZED ATAKAMI Z ZEWNĄTRZ

ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA IT W FIRMIE

OKREŚLENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI LAN

POGŁĘBIENIE WIEDZY PRACOWNIKÓW

PRZYKŁADOWY ZAKRES AUDYTU BEZPIECZEŃSTWAPlan audytu zależy od potrzeb klienta. Dobieramy metody, rozwiązania i moduły audytu w zalezności od już zdobytej wiedzy i jej zaawansowania.

Jeśli interesują Państwa również aspekty bezpieczeństwa w Państwa prywatnych domach, również możemy to uwzględnić. • Analiza topologii sieci (odpowiednio dobrana topologia umożliwia lepszą ochronę sieci przed atakami z wewnątrz oraz z zewnątrz)
 • Weryfikacja podziału LAN na strefy sieciowe (w tym wykorzystanie firewalli oraz VLAN/PVLAN)
 • Określenie usług działających w sieci LAN
 • Poszukiwanie podatności w kilku wybranych podsieciach (przykładowo: detekcja nieaktualnego oprogramowania, możliwość dostępu do wybranych usług z domyślnym hasłem)
 • Weryfikacja dostępnych mechanizmów uwierzytelniania dostępnych w sieci
 • Weryfikacja mechanizmów ochronnych w warstwie 2 i 3 modelu OSI
 • Weryfikacja kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa na wybranych kilku stacjach roboczych
 • Weryfikacja dostępu do Internetu z LAN
 • Szczegółowa analiza wybranej komunikacji sieciowej
 • Weryfikacja zasad utrzymania sieci
 • Wskazanie potencjalnych, dodatkowych metod ochrony sieci

PLAN

O Firmie

ABI Serwkom 

Spółka z o.o Spółka Komandytowa

NIP: 6340254872

REGON: 271174709

KRS: 0000568268

Kontakt

ul. Mikołowska 52

41-400 Mysłowice

tel.: (+32) 259 66 61

 

e-mail: biuro@abiserwkom.eu

Search